๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ – พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระรัตนมุนี, ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ในฐานะประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ ได้มีเมตตาให้คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรั้วโรงเรียนนำโดย ผอ.ขจร แก้วตา รองกิตติพงศ์ มงคลคำ ครูลำดวน สายเมืองนาย ครูกาญจณีย์ ธีระเดช ครูพราวพิมล ศรีชัยวงศ์ ครูอภิวัฒน์ ตันนันตา และครูวรรณวิไล ดอนชัย ตัวแทนศิษย์เก่า เข้าพบเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ วัดพระแก้ววรวิหาร พระอารามหลวง

Read more

ร.ร.อนุบาลเมืองเชียงรายร่วมกับประธานสโมสรเพื่อนตำรวจอยุธยา ยูไนเต็ด และผู้นำท้องที่และท้องถิ่นตำบลสันทราย แถลงข่าวนำศิลปินดาราจัดงานผ้าป่าสามัคคี 106 ปี อนุบาลเมืองเชียงราย หารายได้สร้างรั้วโรงเรียน

Read more