สภานักเรียน

ประกาศเจตนารมณ์ สภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย AMCR

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ตามสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดยโรงเรียนนำข้อคิดเห็น ประกาศเจนตารมณ์ 4 ข้อ ดังนี้

1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก

2. การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข

3. การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fack New)

4. การส่งเสริมแนวทางป้งกันความรุนแรงจากการ Bully

โดยทางสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) จะได้นำไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ต่อไปแสดงน้อยลง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น