Breaking News
Home / แกลอรี่

แกลอรี่

แกลอรี่

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย

ร้อยตรีคำลือ กันทะวัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎ์ดรุณานุเคราะห์) โดยทางโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 ครั้งนี้ ได้มีการทำบุญตักบาตร มอบทุนการศึกษา แจกของราววัลนักเรียน และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ทางโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาสนับสนุนงานกิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 มา ณ โอกาสนี้

DSC_0005 DSC_0009 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0067 DSC_0086 DSC_0209 DSC_0219 DSC_0220 DSC_0221 DSC_0222 DSC_0223 DSC_0224

ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มเมืองใต้

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏ์ดรุณานุเคราะห์) เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มเมืองใต้ โดยมีโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎ์) โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย โรงเรียนบ้านหัวดอย โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ โรงเรียนบ้านท่าสาย เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดี และ ศุกร์ ที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านท่าสาย

 

DSC_0090 DSC_0108 DSC_0154 DSC_0185 DSC_0201 DSC_0397

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และเดินทางไกลในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏ์ดรุณานุเคราะห์) จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และเดินทางไกลในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันพฤหัสบดี และ ศุกร์ ที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ

 

3686 4829 S__18513929 S__18513934 S__18513949 ค่ายลูกเสือสำรอง 60_๑๗๑๒๒๓_0004 ค่ายลูกเสือสำรอง 60_๑๗๑๒๒๓_0006 ค่ายลูกเสือสำรอง 60_๑๗๑๒๒๓_0015 ค่ายลูกเสือสำรอง 60_๑๗๑๒๒๓_0017 ค่ายลูกเสือสำรอง 60_๑๗๑๒๒๓_0018

จัดกิจกรรมเข้าค่าย ยุวกาชาด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏ์ดรุณานุเคราะห์) จัดกิจกรรมเข้าค่าย ยุวกาชาด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันพฤหัสบดี และ ศุกร์ ที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ

S__147562508 S__147562509 S__147562510 S__147562511 S__147644424 S__147644426 S__147644427 S__147644428 S__147644436 S__147644439

 

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ เพื่อให้นักเรียนให้ความสำคัญของประเพณีลอยกระทง สืบทอดกันมาแต่โบราณ นิยมทำกันในกลางเดือน 12

DSC_0106 DSC_0129 DSC_0134 DSC_0137 DSC_0141 DSC_0152 

ปุ๋ยมูลใส้เดือน

[ประชาสัมพันธ์] ทางโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เลี้ยงใส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยมูลใส้เดือน ท่านไหนสนใจสามารถติดต่อกับทางโรงเรียน ตามรูปภาพที่ให้ไว้ 😊😊

 

21216144_1409190359156867_1721902125_o

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560

นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เป็นประธานจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560 โดยมีบุคลากร คณะครู และนักเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ

DSC_0114 DSC_0133 DSC_0156 DSC_0210 DSC_0212 DSC_0227 IMG_0479 IMG_0481 IMG_0483 DSC_0243 DSC_0247 DSC_0252

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

นายสุวิทย์ บุษรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นในวัน ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมไอยรา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ (CR1 PR’60 Tanakorn AMCR)

IMG_0260 IMG_0269 IMG_0275 IMG_0276 IMG_0304 IMG_0323

โคอะลา มาร์ช เข้ามาจัดกิจกรรม “เรียนสนุก ทุกจังหวะ ”

ลอตเต้ โคอะลา มาร์ช เข้ามาจัดกิจกรรม “เรียนสนุก ทุกจังหวะ ” .คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เข้าร่วมทำกิจกรรม ในวัน อังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ (CR1 PR’60 Tanakorn AMCR)

IMG_9946 IMG_9956 IMG_9958 IMG_9962 IMG_9966

ปูแผ่นพื้น “ลานเพลินชีแพค”

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เทศบาลตำบลสันทราย โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จเชียงราย และชุมชน ร่วมพัฒนา ปูแผ่นพื้น “ลานเพลินชีแพค” .ในวัน จันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ (CR1 PR’60 Tanakorn AMCR)

IMG_9789 IMG_9791 IMG_9793 IMG_9839 IMG_9843 IMG_9868 IMG_9919 IMG_9928 IMG_9932 IMG_9938

317182-blue-yellow-wallpapersหกดหกดหกด