โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครจากแบบฟอร์มด้านล่าง และยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงายฯ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 23-29 เมษายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ- สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2564 (ทำสัญญาจ้าง 5 พฤษภาคม 2564)

Read more