Breaking News
Home / ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายเข้าร่วมงาน “ข่วงผะหญ๋าเฮียนฮู้ สู่ก๋านพัฒนาละอ่อนในศตวรรษที่ 21” กระบวนการ PLC ประกวดผลงานการจัดการศึกษาเรียนรวม และโครงงานคุณธรรม

IMG_9449

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเค ...

Read More »

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สังกัด สพป. เชียงราย เขต1 จังหวัดเชียงราย ได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษาส่งเสริมการอ่านต่อเนื่อง ปี 2555 – 2559

S__5955684

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเค ...

Read More »

ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ด ...

Read More »
 

317182-blue-yellow-wallpapersหกดหกดหกด