Breaking News
Home / ข่าวสารน่ารู้

ข่าวสารน่ารู้

ข่าวสารน่ารู้

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมค่ายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 “สันทนาการการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21”

IMG_7331

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »
 

317182-blue-yellow-wallpapersหกดหกดหกด