เรื่องการเปิดเทอม

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25641.โรงเรียนมีความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 2.การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน online on-demand และ on-hand ตามความเหมาะสม #โดยให้นักเรียนทุกคนเรียนตามรูปแบบดังกล่าวอยู่ที่บ้าน(ซึ่งได้ดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น