ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2458 เดิมมีชื่อว่า“โรงเรียนประชาบาลตำบลสันทราย” อาศัยศาลาวัดสันทรายหลวง จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1– ป.4 ต่อมาปี พ.ศ. 2474 คณะครูและราษฎรได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์จัดหาที่ดินและปลูกสร้างอาคารเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) พ.ศ.2500 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนประถมตอนปลาย พ.ศ. 2521 ได้โอนไปอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดระบบการเรียนการสอนได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมินรับสัญลักษณ์ ตราดอกบัวและได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอเมือง เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห์)” ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น