Breaking News
Home / ข่าวสารน่ารู้ / โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”

โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”

news_other-20150529-101409-0

โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”

กรมอาเซียนขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง รวมทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘ และเป็นการสร้างความรู้สึกว่าประชาคมอาเซียนมีความเกี่ยวข้องและเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ และใบสมัครได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ และสามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๓-๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๙๐, โทรสาร: ๐๒-๖๔๓-๕๒๒๓, Email : asean.thailand.mfa@gmail.com หรือ www.facebook.com/ASEANThailand.MFA

 

ที่มา : http://www.mfa.go.th/

About amcr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ร10