Breaking News
Home / เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ / นางรัชนี บุญเจริญ ครูชำนาญการ

นางรัชนี บุญเจริญ ครูชำนาญการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

เรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกคะน้าหอมอินทรีย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

ครูรัชนี

https://drive.google.com/drive/folders/1O4eJ73j1D9qaeKe8ByvR0RZM4jtCWJNo?usp=sharing

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกคะน้าหอมอินทรีย์-1

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกคะน้าหอมอินทรีย์-2

 

 

About amcr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ร10